Tomáš Pecina / Václav Žák - Česko-německé vztahy - Debatní klub

 • Published on 5 years ago

  KOLEKTIFKOLEKTIF

  Runtime: 2:21:27

  Indexace:
  01:14 - Úvod
  02:28 -- Transformace Slovinska po 1989, porovnání s ČR
  05:43 -- Resentiment v česko-německých vztazích po roce 1989
  08:26 -- Vývoj vztahů s ohledem na historii
  14:46- Vztah Česka k okolním zemím
  27:23 -- Procesy, které proměňovaly Evropu
  29:59 -- Spor o Sudety, srovnání s protektorátem
  43:19 -- Situace kolem roku 1918
  54:47 -- Situace po roce 1945
  01:06:45 -- 60. léta, komunismus
  01:21:59 -- Situace po roce 1989. Odškodňování Izraele. Možné odškodnění Sudetů.
  01:35:24 -- Koncept politické změny v roce 1989 + Znárodnění 1945-48
  01:51:51 -- Návrat emigrantů, řešení komunistických škod
  01:57:54 -- Problematika vztahů s Německem po roce 1990. Restituce sudetského majetku.
  02:07:24 -- Morálka
  02:09:17 -- Názory na prezidentské volby - Karla Schwarzenberga; Jana Husa, T. G. Masaryka, válka
  ve Vietnamu
  Češi a sudetští Němci neumějí ke své trpké minulosti přistoupit s odstupem. Dopřávají sluchu radikálům, kteří šermují svojí „historickou pravdou" -- a tím jenom jitří staré rány. V pozadí je přitom cítit na české straně strach a na sudetoněmecké touhu po majetku. Autorem těchto slov je Václav Žák, šéfredaktor časopisu Listy, signatářl Charty 77, který po listopadu 1989 působil v Občanském fóru, Občanském Hnutí a byl místopředsedou České národní rady. Tomáš Pecina je jedním ze tří hlavních protagonistů Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, dosud marně žádajícího o registraci na ministerstvu vnitra České republiky z důvodu podezření z úmyslu porušování ústavy a zákonů České republiky. Pánové diskutují o vývoji česko-německých vztahů hlavně po roce 1989.

Bedřich Flegel
Bedřich Flegel

další sudeťák -

Year ago
pvalek
pvalek

Slabá odpověď na založení strany pro navrácení sudetského majetku. Protože pak by mohla stejně jednat parta starých komunistů se založením strany pro navrácení porevolučně zprivatizovaného majetku, který byl za doby komunismu vytvořen a vybudován národem (tedy ne ten znárodněný v r. 48) a to by byla suma mnohonásobně větší. Např. celá města jako Karviná, Havířov a t.d. A právně i morálně je to posazeno na téže úrovni. Prostě dolovat něco z minulosti do současnosti. Kdyby český národ nezpitoměl, tak u nás žádný šlechtic by zpět majetek nedostal, stejně jako ho nemá žádný v USA, a nakonec i v onom dnešním Německu. A nebo snad ti bývalí z jižanské fronty po válce dostali nějaké restituce????.....

2 years ago
Štěpánovský Ondra lipo
Štěpánovský Ondra lipo

kominita konte

2 years ago
Štěpánovský Ondra lipo
Štěpánovský Ondra lipo

better entré cin zita

2 years ago
ReyRize
ReyRize

Nechápu jak pan Pecina může říkat že německý dělník nemůže za Hitlera ale naopak český dělník může za Beneše i Masaryka a nejspíše i za vše špatné na tomto světě.

4 years ago
kibicz
kibicz

Mluvíte-li o Slovinsku, připomeňte i že je plné masových hrobů v doby konce 2.s.v. Mimo jiné i Němců.

4 years ago
Proton
Proton

PS: Krystlík se věnuje některým omylům pana Žáka na tomaskrystlik.blogspot.cz

5 years ago
Tomáš Krystlík
Tomáš Krystlík

I tak se dá na debatu nazírat. Jenže pan Žák se nevyrovnává s etickou stránkou svého zavrženíhodného postoje, ba je mu lhostejná - implicitně se dá rozeznat v jeho projevu nacionalismus. Navíc lže o projevu K. H. Franka v březnu 1944 v Karlově Studánce.

5 years ago
pvalek
pvalek

Jestliže pan Žák má zavrženíhodný postoj, pak postoj pana Krystlíka lze už velice těžko definovat. Ani ono moderně nazývané nálepkování nelze použít.

2 years ago
Jonash666
Jonash666

Nemůžu si pomoct, ale tuhle debatu vidím jinak než ostatní komentující. Přijde mi, že pan Žák mluví prakticky a v reálných možnostech při udržení fungujícího státu zatímco pan Pecina mluví o krásných, ale absolutně neaplikovatelných morálních hodnotách. Zároveň mi připadá, že pan Pecina si nepřipouští důležitost právních jistot, které jsou v majetkových tématech často proti spravedlnosti. Právě kvůli tomu existují instituty jako je např. vydržení...

5 years ago
Proton
Proton

Žák je nemožný, nejen, že lže o plánech Heydricha na vysídlení Čechů (škoda, že mu Pecina nepřipoměl plány Beneše na vysídlení Němců před 38), ale tvrdí, že Rakousko mělo lepší startovací hospodářskou situaci po válce (to nikdy neslyšel o hladomoru ve Vídni, o tom, že v ČSR bylo 70% průmyslu R-U). Úplně odporné bylo Žákovo vyjádření k válce ve Vietnamu. Jak se ten člověk mohl takto vyjadřovat? Vžyť nedisponuje ani nejzákladnější znalostí faktů, dělal něco podobného i v jiných oblastech? Hnus!!!

5 years ago
klimis87
klimis87

Žák mluví dobře, v reálných možnostech, nikdo ti nemůže za to že seš sudeťák, budeš si hájit svý sudetský zájmy a češi si budou hájit svoje.. Čeho si myslíš, že dosáhneš tím že vrátíš sudeťákům majetek? A jak ho vůbec chceš vracet, když už je třeba třikrát změnil majitele. A poslední majitel si do něho zainvestoval?? hm?? Tímhle přístupem akorát rozpoutáš další nepřátelství mezi čechy a němci. Spor by se zase radikálně vyhrotil a mohl by přerůst v něco mnohem horšího.. Není ale asi žádným tajemstvím že podvratná činnost a rozklad českého státu je vaším volebním programem a vždycky to tak bylo. Nejlíp udělat z čechů navždy otroky

8 months ago
Proton
Proton

Žák předkládá své názroy, tvrzení, Pecina vybízí k zamyšlení a komentuje problémy v kontextu doby. PS: Žáku nevšiml jsem si, že by nějakému řemeslníkovi byla zakázána práce proto, že byl komouš (lékař, zedník, pekař). Naopak, komunistům nebyly kladeny překážky, aby neměli rozhodující vliv na řízení státu. Ať přímo (Tříska privatizace, politici z řad bývalých komunistů) nebo nepřímo vlivem na průmysl (95% provatizačních fondů v držení komunistů a StB), provatizace největších podniků komouši.

5 years ago

Next videos