Tomáš Pecina / Václav Žák - Česko-německé vztahy - Debatní klub

 • Published on 5 years ago

  KOLEKTIFKOLEKTIF

  Runtime: 2:21:27

  Indexace:
  01:14 - Úvod
  02:28 -- Transformace Slovinska po 1989, porovnání s ČR
  05:43 -- Resentiment v česko-německých vztazích po roce 1989
  08:26 -- Vývoj vztahů s ohledem na historii
  14:46- Vztah Česka k okolním zemím
  27:23 -- Procesy, které proměňovaly Evropu
  29:59 -- Spor o Sudety, srovnání s protektorátem
  43:19 -- Situace kolem roku 1918
  54:47 -- Situace po roce 1945
  01:06:45 -- 60. léta, komunismus
  01:21:59 -- Situace po roce 1989. Odškodňování Izraele. Možné odškodnění Sudetů.
  01:35:24 -- Koncept politické změny v roce 1989 + Znárodnění 1945-48
  01:51:51 -- Návrat emigrantů, řešení komunistických škod
  01:57:54 -- Problematika vztahů s Německem po roce 1990. Restituce sudetského majetku.
  02:07:24 -- Morálka
  02:09:17 -- Názory na prezidentské volby - Karla Schwarzenberga; Jana Husa, T. G. Masaryka, válka
  ve Vietnamu
  Češi a sudetští Němci neumějí ke své trpké minulosti přistoupit s odstupem. Dopřávají sluchu radikálům, kteří šermují svojí „historickou pravdou" -- a tím jenom jitří staré rány. V pozadí je přitom cítit na české straně strach a na sudetoněmecké touhu po majetku. Autorem těchto slov je Václav Žák, šéfredaktor časopisu Listy, signatářl Charty 77, který po listopadu 1989 působil v Občanském fóru, Občanském Hnutí a byl místopředsedou České národní rady. Tomáš Pecina je jedním ze tří hlavních protagonistů Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, dosud marně žádajícího o registraci na ministerstvu vnitra České republiky z důvodu podezření z úmyslu porušování ústavy a zákonů České republiky. Pánové diskutují o vývoji česko-německých vztahů hlavně po roce 1989.

Bedřich Flegel
Bedřich Flegel

další sudeťák -

Year ago
pvalek
pvalek

Slabá odpověď na založení strany pro navrácení sudetského majetku. Protože pak by mohla stejně jednat parta starých komunistů se založením strany pro navrácení porevolučně zprivatizovaného majetku, který byl za doby komunismu vytvořen a vybudován národem (tedy ne ten znárodněný v r. 48) a to by byla suma mnohonásobně větší. Např. celá města jako Karviná, Havířov a t.d. A právně i morálně je to posazeno na téže úrovni. Prostě dolovat něco z minulosti do současnosti. Kdyby český národ nezpitoměl, tak u nás žádný šlechtic by zpět majetek nedostal, stejně jako ho nemá žádný v USA, a nakonec i v onom dnešním Německu. A nebo snad ti bývalí z jižanské fronty po válce dostali nějaké restituce????.....

2 years ago
Štěpánovský Ondra lipo
Štěpánovský Ondra lipo

kominita konte

2 years ago
Štěpánovský Ondra lipo
Štěpánovský Ondra lipo

better entré cin zita

2 years ago
ReyRize
ReyRize

Nechápu jak pan Pecina může říkat že německý dělník nemůže za Hitlera ale naopak český dělník může za Beneše i Masaryka a nejspíše i za vše špatné na tomto světě.

4 years ago
kibicz
kibicz

Mluvíte-li o Slovinsku, připomeňte i že je plné masových hrobů v doby konce 2.s.v. Mimo jiné i Němců.

5 years ago
Jonash666
Jonash666

Nemůžu si pomoct, ale tuhle debatu vidím jinak než ostatní komentující. Přijde mi, že pan Žák mluví prakticky a v reálných možnostech při udržení fungujícího státu zatímco pan Pecina mluví o krásných, ale absolutně neaplikovatelných morálních hodnotách. Zároveň mi připadá, že pan Pecina si nepřipouští důležitost právních jistot, které jsou v majetkových tématech často proti spravedlnosti. Právě kvůli tomu existují instituty jako je např. vydržení...

5 years ago

Next videos